Trang chủ Bất Động Sản Thành phố Cần Thơ : Điều chỉnh quy hoạch phát triển các...

Thành phố Cần Thơ : Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp

16
0

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8710/BKHĐT-QLKKT ngày 28 – 12 – 2020 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Cụ thể Điều chỉnh quy hoạch như sau:

Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Thốt Nốt từ 600 ha xuống 200 ha. Đưa khu công nghiệp Ô Môn có diện tích 600 ha và khu công nghiệp Bắc Ô Môn có diện tích 400 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Ô Môn – Cần Thơ (diện tích là 500 ha; vị trí tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (diện tích là 900 ha; vị trí tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn Thành phố Cần Thơ nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam được phê duyệt tại Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 – 12 – 2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây