Trang chủ Bất Động Sản Mẫu đơn đăng ký và hồ sơ mua nhà ở xã hội...

Mẫu đơn đăng ký và hồ sơ mua nhà ở xã hội năm 2021

6
0

Theo đó, căn cứ điều 22 Nghị định 100/2015 NĐ – CP sửa đổi bổ sung và Điều 10 Thông tư 20/2016 TT – BXD thì các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cần chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội như sau:

Giấy tờ chứng minh đối tượng được mua nhà ở xã hội :

+ Người có công với cách mạng theo quy định : Giấy tờ chứng minh là đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký HKTT cấp

+ Người có thu nhập thấp, hộ nghèo và hộ cận nghèo tại khu vực đô thị : Giấy xác nhận về đối tượng do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký HKTT , nơi đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

+ Người LĐ đang làm việc tại các DN trong KCN và ngoài KCN : Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua NOXH

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND và QĐND : Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua NOXH

+ Cán bộ, công chức và viên chức : Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua NOXH

+ Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà thuộc diện được hưởng chính sách về NOXH : Những giấy tờ chứng minh đối tượng được thuê nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp

+ HS – SV các học viện, trường ĐH, CĐ, Trường dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập : Những giấy tờ chứng minh về đối tượng do CSĐT nơi đối tượng đang học tập.

+ Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo QĐPL mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở : Bản có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền (Uỷ ban nhân dân huyện cấp ).

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và hồ sơ mua nhà ở xã hội

+ Người có công với cách mạng : Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có ĐKTT hoặc ĐKTT từ 01 năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác.

+ Những người có thu nhập thấp, hộ nghèo và hộ cận nghèo tại khu vực đô thị : Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có ĐKTT hoặc ĐKTT từ 01 năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác.

+ NLĐ đang làm việc tại các DN trong KCN và ngoài KCN : Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có ĐKTT hoặc ĐKTT từ 01 năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND và QĐND : Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có ĐKTT hoặc ĐKTT từ 01 năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác.

+ Cán bộ, công chức, viên chức : Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có ĐKTT hoặc ĐKTT từ 01 năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác.

+ Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà thuộc diện được hưởng chính sách về NOXH: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà ở công vụ về việc đã trả lại nhà ở công vụ.

+ HS – SV các học viện, trường ĐH – CĐ, trường dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập : Xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập về việc chưa được thuê nhà ở tại nơi học tập

+ Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở : Xác nhận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở TĐC.

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương

+ Bản sao giấy xác nhận ĐKTT và giấy xác nhận đóng BHXH từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án. ( nếu không có hộ khẩu thường trú theo quy định ).

Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

+ Đối với những NLĐ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN, Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND và QĐND , Cán bộ, công chức, viên chức : Cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

+ Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị : Người mua cần phải tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Và Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

Tải Mẫu Đơn Tại Đây Nhé :

Theo Duan24h.net

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây