Trang chủ Tin Tức Tiểu sử ông Mai Nhữ Thắng – Giám đốc Sở Tài Nguyên...

Tiểu sử ông Mai Nhữ Thắng – Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Thanh Hóa

171
0

Tiểu sử ông Mai Nhữ Thắng sinh ngày 15 tháng 12 năm 1976 tại xã Nga Yên huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa. Ông là Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Thanh Hóa.

Khu công nghiệp số 20, Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Tiểu sử ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Giới thiệu về Tiểu sử ông Mai Nhữ Thắng – Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Thanh Hóa.

Tên khai sinh

Mai Nhữ Thắng.

Ngày tháng năm sinh

Ngày 15 tháng 12 năm 1976.

Quê quán

Xã Nga Yên – Huyện Nga Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.

Trình độ chuyên môn.

Tiến sỹ nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị

Cao cấp.

Chức vụ

Giám đốc Sở Tài và Nguyên Môi Trường tỉnh Thanh Hóa.

Sự nghiệp của ông Mai Nhữ Thắng – Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Thanh Hóa

Phó Chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nông Cống ( Thanh Hóa).

Bí Thư huyện Ủy Huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Trước đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá là ông Phạm Tiến Dũng đã giữ chức vụ này từ sau tháng 11 năm 2020 (Ông Phạm Tiến Dũng được phân công nhiệm vụ công tác mới).

Ông Mai Nhữ Thắng khi còn là chủ tịch UBND huyện Nông Cống

Thông báo của tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Tỉnh ủy Thanh Hóa có thông báo về việc điều động và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh ( 2021-2026).

Cụ thể thông báo : Xét đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân của ông Thắng và xét đề nghị của BTC Tỉnh ủy tại tờ trình số 970 (ngày 15 /8 /2022), tại phiên họp ngày 17 tháng 8 năm 2022, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương và giao BTC Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành quy trình nhân sự trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định, đồng ý để ông Mai Nhữ Thắng – Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026), thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở TN -MT tỉnh Thanh Hóa, chuyển công tác đến Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc (chuyên trách) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cụm công nghiệp Xuân Phú huyện Thọ Xuân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây